ZABEZPIECZANIE PRYZMY

Lokalizacja i parametry prawidłowej pryzmy:

  • pryzmy sypiemy na skraju pola wzdłuż utwardzonej drogi,

  • miejsce składowania wyrównane bez kolein,

  • unikamy miejsc zagłębionych i podmokłych,

  • nie sypiemy pryzm przy drzewach, słupach i liniach energetycznych,

  • szerokość pryzmy nie większa niż szerokość robocza ładowarki,

  • pryzmy foremne o wyrównanej powierzchni,

  • buraki kopiemy i składamy w pryzmie min. 3 – 5 dni przed planowanym odbiorem.

Miejsce składowania buraków cukrowych na polu powinno zapewnić swobodny dojazd transportu samochodowego, doczyszczenie i załadunek surowca oraz wyjazd tych samochodów z burakami w trudnych warunkach. Przy pryzmach należy pozostawić plac manewrowy dla ładowarek i zawracania samochodów. Dlatego przed rozpoczęciem skupu, inspektorzy wspólnie z plantatorami i przewoźnikiem ustalają, optymalne na danym polu, miejsce składowania surowca.

Surowiec, który będzie dostarczany do cukrowni pod koniec kampanii, przełom grudnia i stycznia, powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, przymrozki, wahania temperatury dzień/noc). W tym celu pryzmy okrywamy specjalną włókniną. Agrowłókninę zakładamy na pryzmę przed nadchodzącymi przymrozkami, opadami deszczu i śniegu. Fakt ten uzgadniamy i zgłaszamy do cukrowni w dziale surowcowym. Pryzma okryta częściowo lub źle zabezpieczona agrowłóknina to strata czasu i pieniędzy.