O nas

Biuro OZPBC

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego W Szczecinie

ul. Partyzantów 5
73-110 Stargard

NIP: 852-18-42-898
Numer  Konta:  39 1240 6654 1111 0000 4967 0747

tel. (091) 484 46 51

 

Pracownicy biura Związku:
Dyrektor Biura – Mateusz Tarnowski
tel. 572 192 270

biuro czynne:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

e-mail: buraki-szcz@o2.pl
http://ozpbc.pl


kopanie

 

ZADANIA ZWIĄZKU

Celem związku jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości produkcji buraka cukrowego, tworzenia warunków pełnego rozwoju infrastruktury rolnictwa, dbałości o interesy zrzeszonych podmiotów oraz ochrona praw producentów buraka cukrowego. Do realizacji tego celu Związek: Reprezentuje interesy swoich członków i broni praw wobec instytucji kontraktujących i skupujących produkty rolne, państwowych organów i państwowych jednostek organizacyjnych. […]

Czytaj dalej

KZPBC

Zarząd Główny KZPBC Jest wybierany przez walny Zjazd Delegatów W jego skład wchodzi 11-15 osób Okres kadencji wynosi 4 lata Kompetencje Zarządu Głównego Realizowanie uchwał Zjazdu Reprezentowanie Związku na zewnątrz Zatwierdzanie planów działalności rzeczowo-finansowej Związku Zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów i określenie liczby delegatów Koordynowanie i nadzorowanie działalności zrzeszonych członków Związku Powoływanie do prac w Zarządzie naukowców i […]

Czytaj dalej


pryzma

 

ZABEZPIECZANIE PRYZMY

Lokalizacja i parametry prawidłowej pryzmy: pryzmy sypiemy na skraju pola wzdłuż utwardzonej drogi, miejsce składowania wyrównane bez kolein, unikamy miejsc zagłębionych i podmokłych, nie sypiemy pryzm przy drzewach, słupach i liniach energetycznych, szerokość pryzmy nie większa niż szerokość robocza ładowarki, pryzmy foremne o wyrównanej powierzchni, buraki kopiemy i składamy w pryzmie min. 3 – 5 […]

Więcej

chwast

 

WTÓRNE ZACHWASZCZENIE

Na plantacjach buraka cukrowego może pojawić się wtórne zachwaszczenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być następujące czynniki: – późne siewy buraków – nierównomierne wschody – uproszczona agrotechnika – niewłaściwy dobór herbicydów – zły stan pogody w okresie wegetacji To zjawisko może spowodować obniżenie plonu buraków, pogorszenie jakości korzeni, utrudnienia wykopków, zwiększenie „banku” nasion chwastów w […]

Więcej