WTÓRNE ZACHWASZCZENIE

Na plantacjach buraka cukrowego może pojawić się wtórne zachwaszczenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być następujące czynniki:

– późne siewy buraków

– nierównomierne wschody

– uproszczona agrotechnika

– niewłaściwy dobór herbicydów

– zły stan pogody w okresie wegetacji

To zjawisko może spowodować obniżenie plonu buraków, pogorszenie jakości korzeni, utrudnienia wykopków, zwiększenie „banku” nasion chwastów w glebie.