ZALECENIA POLOWE

SZANOWNI PLANTATORZY


Proszę zwrócić uwagę na stopień porażenia plantacji chwościkiem. Zaleca się również selektywne usuwanie burakochwastów na plantacjach.