KAMPANIA 2016/2017-Cukrownia Kluczewo

SIEWY

 

Rozpoczęcie – 29.03.2016 r

Zakończenie – 30.04. 2016 r

Przesiano – 37,6 ha

Zasiano buraków – 11 248 h

 

ZBIÓR

 

Rozpoczęcie kampanii – 19.09.2016r

Zakończenie kampanii – 27.12.2016 – skup; 28.12.2016 r – krojenie.

Skupiono buraków – 781 111 ton

Polaryzacja (średnio) – 17,05 %.

Plon – 69,60 t/ha.

Zanieczyszczenia (średnio – 9,08%.

 

PRODUKCJA CUKRU

Wyprodukowano cukru 120 357 ton