PREMIA ZE SPRZEDAŻY CUKRU

Informujemy, że zgodnie z porozumieniem między Zarządem Krajowej Grupy Spożywczej i Radą Związków Plantatorów- Plantatorzy otrzymają premię ze sprzedaży cukru. Premia wynosić będzie            ok. 12 Euro za tonę. Należność w wysokości 10 euro Plantatorzy otrzymają do końca sierpnia 2023 roku. Pozostała kwota zostanie wypłacona w miesiącu Listopadzie 2023 roku.