Umowa Kontraktacyjna na 2024 rok

Dnia 19 czerwca 2023 roku Rada Związków Plantatorów przy KGS S.A. Zawarła z Zarządem KGS S.A. porozumienie w sprawie warunków kontraktacji na rok 2024/2025. Strony ustaliły cenę za buraki kontraktowane (polaryzacja 16%) nie mniej niż 46,50 Euro netto za tonę.