INFORMCJA DLA OSÓB NIEBĘDACYCH PLANTATORAMI/BĘDĄCYCH PLANTATORAMI BURAKA CUKROWEGO ODNOŚNIE ZAKUPU WYSŁODEK BURACZANYCH KAMPANIA 2023 R.

Rolnicy niebędący Plantatorami buraka cukrowego wyrażający zainteresowanie zakupem wysłodek
buraczanych z Cukrowni Kluczewo powinni do dnia 30.08.2023 r. złożyć wniosek bezpośrednio do
Cukrowni o umożliwienie im zakupu. Informację o chęci odbioru wysłodek powinno się złożyć się z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Złożenie owej informacji dotyczy wszystkich
zainteresowanych odbiorem.