2020 -PŁATNOŚCI DO BURAKÓW CUKROWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie płatności związanych do powierzchni upraw ustala się –1516,33 zł na hektar powierzchni buraków cukrowych.

Informuję również, że kurs Euro za miesiąc wrzesień 2020 roku wg Narodowego Banku Polskiego – do rozliczenia kampanii cukrowniczej w 2020 roku wynosi 4,4740 zł.

 

Sporządził:Zbigniew Tarnowski