NOWE POROZUMIENIE BRANŻOWE

Zważywszy, że Związki Plantatorów działają w imieniu plantatorów buraka cukrowego, stanowiących ponad 95% wszystkich plantatorów buraka cukrowego Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podtrzymuje wolę zagwarantowania stałości i stabilności dostaw oraz utrzymaniem dotychczasowej dobrej współpracy.                                                                                                    Związki Plantatorów w celu zapewnienia plantatorom buraka cukrowego możliwie najlepszych warunków zakupu buraków cukrowych podpisały w dniu 14 stycznia 2020 roku Porozumienie Branżowe.

Porozumienie określa :podstawowe zasady kontraktacji buraków cukrowych, terminy dostaw, zasady ustalania ceny za buraki, terminy płatności oraz pozostałe warunki współpracy.

Porozumienie obowiązuje na czas nieokreślony.

Sporządził: Zbigniew Tarnowski