1000 zł netto za 1 hektar Zasianych Buraków

Uprzejmie informuję, że 24 marca 2022 roku Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjął decyzję o ustanowieniu dodatkowej premii dla Plantatorów buraka cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Wprowadzona premia została ustanowiona w wysokości 1000 zł netto za każdy hektar plantacji buraka cukrowego zasianego w sezonie 2022 roku.

W/g informacji uzyskanych z KSC S.A premia zostanie wypłacona do końca czerwca 2022 r.