Kampania 2022/2023 – cena za buraki

Podczas negocjacji  w dniu 23 sierpnia 2022 r Rada Związków Plantatorów uzgodniła z Zarządem KGS – Polski Cukier cenę za buraki w roku gospodarczym 2022/2023. Plantatorzy otrzymają za buraki kontraktowane o zawartości cukru 16% nie mniej niż 46 euro za tonę. Za buraki nadwyżkowe 120 zł netto za tonę.

Zbigniew Tarnowski