WYNIKI PRÓB KONTROLNYCH NA POLARYZACJĘ

Z inicjatywy Zarządu Związku Plantatorów przeprowadzono badania sprawdzające na polaryzację buraków cukrowych w niezależnych laboratoriach. Badania przeprowadzone w obecności Członka Zarządu ( 3 razy po 20 prób) nie wykazały odstępstw od prób pobranych na wadze i laboratorium Cukrowni Kluczewo.

Sporządził.Zbigniew Tarnowski