PŁATNOŚĆ DO UPRAWY BURAKÓW 2017

Na finansowanie płatności związanej z produkcją buraka cukrowego będzie zgodnie z „kopertą” przeznaczone 82,0 mln EUR. Liczba hektarów zgłoszonych do ARiMR wynosi 225 753. Do wyliczenia płatności przyjęto kurs euro wynoszący 4,3042 zł/euro.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. stawka płatności do hektara buraków cukrowych powinna wynieść 1 563,46 zł.

Jednocześnie przypominamy, że płatności te zostaną utrzymane do 2020 roku i zgodnie z „kopertą ” wynosić będą:

2018 r. – 82,5 mln EUR

2019 r.- 82,9 mln EUR

2020 r. – 73,6 mln EUR

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski