Pismo do Zarządu KGS S.A z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia płatności z tytułu wczesnych i późnych terminów odbioru buraków, oraz degradacji surowca w Kampanii 2023/2024 r.

KGS S.A Marek Zagórski

Pismo w załączeniu.

Zarząd OZPBC Szczecin aktualnie oczekuję na odpowiedź ze strony KGS S.A