Informacja dotycząca sposobu naliczania premii z tytułu zysku ze sprzedaży cukru za Kampanię 2022/2023 r.

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie wystosował pismo do Prezesa KGS S.A w sprawie sposobu naliczania premii za sprzedaż cukru w Kampanii 2022/2023. Treść pisma poniżej.

,,Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Spółki KGS S.A, Plantatorzy otrzymali wyrównanie strat w postaci  dopłaty i wyrównania za zdegradowany surowiec w roku 2022/2023. Rekompensatą strat było zaliczenie każdemu poszkodowanemu plantatorowi polaryzacji do poziomu 16,5 % , tj. średniej uzyskanej przez Cukrownie Kluczewo.

Zarząd OZPBC Szczecin stoi na stanowisku, że bieżący sposób naliczania premii  z tytuły zysku ze sprzedaży cukru jest niesprawiedliwy w stosunku do plantatorów poszkodowanych degradacją buraków na pryzmach, którym to Zarząd KGS S.A. uznał polaryzację w wysokości 16,5 % (lista poszkodowanych plantatorów w dyspozycji KGS S.A).

Sądzimy, iż indywidualna polaryzacja tych plantatorów do wyliczenia premii winna być liczona właśnie od polaryzacji na poziomie 16,5 %, a nie od poziomu indywidualnej polaryzacji uzyskanej w dniu dostawy ze zdegradowanego surowca.

Wnosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku”

 

Odpowiedź KGS S.A (treść poniżej).

Odpowiedź dla OZPBC Szczecin dot rozliczenia 2022 23_DS_22_01_2024ost

W przypadku braku akceptacji treści zawartej w odpowiedzi udzielonej przez KGS S.A, Plantatorzy mają prawo postępować indywidualnie.