PIELĘGNACJA PRYZM BURAKÓW CUKROWYCH

KSC S.A. Oddział „Cukrownia Kluczewo” przypomina plantatorom o konieczności zabezpieczenia pryzm buraków cukrowych po 20 listopada przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pogarszającymi jakość surowca. Termin okrycia pryzm musi być uzgodniony ze służbą surowcową cukrowni.

Do zabezpieczenia pryzm nadaje się włóknina wielosezonowa o gramaturze 125 gr/m2, plantatorzy w taką włókninę powinni zaopatrzyć się w cukrowni.

Cena netto zakupu dla plantatorów przy płatności z rozliczenia za buraki wynosi:

WŁÓKNINA AGROWITA 125 PP

  • rozmiar – szerokość x długość ( 6 m x 50 m ) – 450,00 zł/szt. ( rolka )
  • rozmiar – szerokość x długość ( 6 m x 100 m) – 900,00 zł/szt. ( rolka )

WŁÓKNINA AGROWITA 125 PES (z włókna pochodz. z recyklingu )

  • rozmiar – szerokość x długość ( 6 m x 50 m ) – 378,00 zł/szt. ( rolka )
  • rozmiar – szerokość x długość ( 6 m x 100 m) – 756,00 zł/szt. ( rolka )