SKŁAD ZARZĄDU

PREZYDIUM ZARZĄDU
1. Olech Tomasz – Prezes Zarządu
2. Kienig Waldemar – Wiceprezes Zarządu
3. Krawiec Marek –Sekretarz Zarządu
4. Dąbrowski Jacek – Członek Prezydium
5. Szczepanik Edward –Członek Prezydium
6. Jakubowski Ireneusz –Członek Prezydium

CZŁONKOWIE ZARZĄDU OZPBC
Barna Stanisław
Chmielewski Jan
Gajewski Mieczysław
Kulawiak Zenon
Kosmal Edward
Kostrzewski Bogdan
Kokoszka Wiesław
Młyński Grzegorz
Ruszczycki Dariusz
Staszewski Ryszard
Szydlik Wiesław
Warchoł Andrzej
Wądołowski Stanisław

KOMISJA REWIZYJNA OZPBC
1. Pawelec Wiesław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Pośpiech Krzysztof- Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Libera Zenon – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Urban Jan – Członek Komisji Rewizyjnej
5. Kazek Leszek – Członek Komisji Rewizyjnej
6. Byczkiewicz Wacław- Członek komisji Rewizyjnej