SKŁAD ZARZĄDU

Skład Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie
na kadencję 2016-2020

Prezydium Zarządu OZPBC:

 1. Szczepanik Edward Prezes Zarządu
 2. Kienig Waldemar Wiceprezes Zarządu
 3. Olech Tomasz Sekretarz
 4. Dąbrowski Jacek Członek Prezydium
 5. Kosmal Edward Członek Prezydium
 6. Warchoł Andrzej Członek Prezydium

Członkowie Zarządu OZPBC:

 • Barna Stanisław
 • Bricout Hubert
 • Byczkiewicz Wacław
 • Chmielewski Jan
 • Gajewski Mieczysław
 • Gontarz Grzegorz
 • Jakubowski Ireneusz
 • Kostrzewski Bogdan
 • Krawiec Marek
 • Radziun Piotr
 • Staszewski Ryszard
 • Wądołowski Stanisław
 • Wisiński Jerzy

Członkowie Komisji Rewizyjnej OZPBC:

 • Pawelec Wiesław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Borek Lech Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Cichorek Antoni Członek Komisji Rewizyjnej
 • Nowak Rajmund Członek Komisji Rewizyjnej
 • Malik Zdzisław Członek Komisji Rewizyjnej
 • Zieliński Stanisław Członek Komisji Rewizyjnej

Lista Delegatów wybranych na Krajowy Walny Sprawozdawczo- Wyborczy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie:

 • Edward Szczepanik
 • Waldemar Kienig
 • Jacek Dąbrowski
 • Antoni Cichorek
 • Edward Kosmal
 • Tomasz Olech