KZPBC

Zarząd Główny KZPBC

 • Jest wybierany przez walny Zjazd Delegatów
 • W jego skład wchodzi 11-15 osób
 • Okres kadencji wynosi 4 lata

Kompetencje Zarządu Głównego

 • Realizowanie uchwał Zjazdu
 • Reprezentowanie Związku na zewnątrz
 • Zatwierdzanie planów działalności rzeczowo-finansowej Związku
 • Zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów i określenie liczby delegatów
 • Koordynowanie i nadzorowanie działalności zrzeszonych członków Związku
 • Powoływanie do prac w Zarządzie naukowców i specjalistów w dziedzinie buraków cukrowych
 • Określanie kierunków i form działalności w zakresie szkolenia kadry specjalistycznej oraz działalności wdrożeniowej i postępu technicznego
 • Powoływanie komisji problemowych

Skład Zarządu Głównego

Krzysztof NYKIEL Prezes Zarządu ZPBC w Dobrzelinie
Michał GRZEGORCZYN Wiceprezes ZPBC Świdnica
Mieczysław ŚRODA Wiceprezes OZPBC w Zamościu
Wojciech SKIERKOWSKI Sekretarz ZPBC w Ciechanowie
Sławomir SZYSZKA Członek Prezydium RZPBC w Zdunach
Piotr DEPTA Członek Zarządu ZPBC Dobre
Stefan KOWALSKI Członek Zarządu OZPBC w Unisławiu
Andrzej KUBIAK Członek Zarządu OZPBC w Lesznie
Roman MOLENDA Członek Zarządu OZPBC w Bydgoszczy
Ryszard NAPIERAŁA Członek Zarządu WZPBC w Poznaniu
Andrzej NOWAKOWSKI Członek Zarządu Brzesko-Kujawski ZPBC
Stanisław PARUCH Członek Zarządu WZPBC w Lublinie
Jan REWERA Członek Zarządu ZPBC Ropczyce
Edward SZCZEPANIK Członek Zarządu OZPBC w Szczecinie
Bogdan ZIOŁA Członek Zarządu ZPBC w Otmuchowie