DNI POLA 2017- ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Okręgowego Związku Plantatorółw Buraka Cukrowego w Szczecinie zapraszam wszystkich plantatorów na doroczne „Dni Pola” które odbędą się 22 czerwca 2017 roku. Tegoroczne obchody odbywać będą się w naszym województwie w gospodarstwie Pana Bogdana Rataja – ROLPOL ŁĘCZYNA gm. Stara Dąbrowa.

 

Z poważaniem

Edward Szczepanik

Prezes Zarządu