SKŁAD ZARZĄDU NA KADENCJĘ 2021-2025

SKŁAD ZARZĄDU NA KADENCJĘ 2021-2025

 

PREZYDIUM ZARZĄDU

 1. Olech Tomasz – Prezes Zarządu
 2. Kienig Waldemar – Wiceprezes Zarządu
 3. Krawiec Marek –Sekretarz Zarządu
 4. Dąbrowski Jacek – Członek Prezydium
 5. Szczepanik Edward –Członek Prezydium
 6. Jakubowski Ireneusz –Członek Prezydium

CZŁONKOWIE ZARZĄDU OZPBC

 • Barna Stanisław
 • Chmielewski Jan
 • Gajewski Mieczysław
 • Kulawiak Zenon
 • Kosmal Edward
 • Kostrzewski Bogdan
 • Kokoszka Wiesław
 • Młyński Grzegorz
 • Ruszczycki Dariusz
 • Staszewski Ryszard
 • Szydlik Wiesław
 • Warchoł Andrzej
 • Wądołowski Stanisław

KOMISJA REWIZYJNA OZPBC

 1. Pawelec Wiesław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Pośpiech Krzysztof- Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 3. Libera Zenon – Członek Komisji Rewizyjnej
 4. Urban Jan – Członek Komisji Rewizyjnej
 5. Kazek Leszek – Członek Komisji Rewizyjnej
 6. Byczkiewicz Wacław- Członek komisji Rewizyjnej