Kampanie


burak2

KAMPANIA 2017/2018

SIEWY Rozpoczęcie  – 27.03.2017 Zakończenie – 28.04.2017 Przesiano-  188,5 ha Zasiano buraków –  13 248,34 ha ZBIÓR/SKUP Rozpoczęcie kampanii – SKUPU :  14.09.2017 Zakończenie kampanii : SKUPU : 22.12.2017 Skupiono buraków  830 006,17 . ton Plon z 1 ha  62,71 ton Polaryzacja (średnio) 16,11 % Zanieczyszczenia (średni)   9,58 % Pozostało nie zebranych  (nadmierne opady) 116 ha PRODUKCJA Rozpoczęcie produkcji- 15.09.2017 Zakończenie produkcji : 27.12.2017 Wyprodukowano cukru  120.tys. […]


cukier

KAMPANIA 2016/2017-Cukrownia Kluczewo

SIEWY   Rozpoczęcie – 29.03.2016 r Zakończenie – 30.04. 2016 r Przesiano – 37,6 ha Zasiano buraków – 11 248 h   ZBIÓR   Rozpoczęcie kampanii – 19.09.2016r Zakończenie kampanii – 27.12.2016 – skup; 28.12.2016 r – krojenie. Skupiono buraków – 781 111 ton Polaryzacja (średnio) – 17,05 %. Plon – 69,60 t/ha. Zanieczyszczenia (średnio […]


pryzma

ZABEZPIECZANIE PRYZMY

Lokalizacja i parametry prawidłowej pryzmy: pryzmy sypiemy na skraju pola wzdłuż utwardzonej drogi, miejsce składowania wyrównane bez kolein, unikamy miejsc zagłębionych i podmokłych, nie sypiemy pryzm przy drzewach, słupach i liniach energetycznych, szerokość pryzmy nie większa niż szerokość robocza ładowarki, pryzmy foremne o wyrównanej powierzchni, buraki kopiemy i składamy w pryzmie min. 3 – 5 […]


chwast

WTÓRNE ZACHWASZCZENIE

Na plantacjach buraka cukrowego może pojawić się wtórne zachwaszczenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być następujące czynniki: – późne siewy buraków – nierównomierne wschody – uproszczona agrotechnika – niewłaściwy dobór herbicydów – zły stan pogody w okresie wegetacji To zjawisko może spowodować obniżenie plonu buraków, pogorszenie jakości korzeni, utrudnienia wykopków, zwiększenie „banku” nasion chwastów w […]