CENA ZA BURAKI I STAWKA PŁATNOŚCI 2019 ROK

Informuję,że kurs euro za wrzesień 2019 roku wg Narodowego Banku Polskiego – do rozliczenia umowy kontraktacyjnej buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w 2019 roku wynosi 4,3547 zł. W związku z powyższym, cena buraków cukrowych kontraktowanych o polaryzacji 16% wynosi 114,49 zł/t.

W/ projektu rozporządzenia stawka płatności powiązanej do buraków cukrowych na 2019 rok wynosi – 1524,18 zł/ha.

Sporządził:Zbigniew Tarnowski