dokumenty

 

PŁATNOŚĆ DO UPRAWY BURAKÓW 2017

Na finansowanie płatności związanej z produkcją buraka cukrowego będzie zgodnie z „kopertą” przeznaczone 82,0 mln EUR. Liczba hektarów zgłoszonych do ARiMR wynosi 225 753. Do wyliczenia płatności przyjęto kurs euro wynoszący 4,3042 zł/euro. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. stawka płatności do […]

Czytaj dalej

dostawczy

 

ZAKUP WYSŁODKÓW BURACZANYCH

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane zakupem wysłodków buraczanych ze zbiorów 2017 roku mogą się zgłaszać do Cukrowni Kluczewo nr telefonu 695-654-011.   Sporządził: Zbigniew Tarnowski

Czytaj dalej

sugar-beet-2499863_960_720

 

DNI POLA 2017- ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Okręgowego Związku Plantatorółw Buraka Cukrowego w Szczecinie zapraszam wszystkich plantatorów na doroczne „Dni Pola” które odbędą się 22 czerwca 2017 roku. Tegoroczne obchody odbywać będą się w naszym województwie w gospodarstwie Pana Bogdana Rataja – ROLPOL ŁĘCZYNA gm. Stara Dąbrowa.   Z poważaniem Edward Szczepanik Prezes Zarządu

Czytaj dalej

cena

 

CENA ZA BURAKI NA 2018 ROK

Dnia 15 grudnia 2017 roku Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego działająca przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. podpisała z Zarządem Spółki uzgodniła treść umowy kontraktacyjnej i cenę za buraki cukrowe na rok 2018  jak poniżej: 1. Dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% nie mniej niż równowartość w złotych 26,29 euro netto za 1 tonę. 2.Dla buraków nadwyżkowych cena […]

Czytaj dalej

pryzma

 

ZABEZPIECZANIE PRYZMY

Lokalizacja i parametry prawidłowej pryzmy: pryzmy sypiemy na skraju pola wzdłuż utwardzonej drogi, miejsce składowania wyrównane bez kolein, unikamy miejsc zagłębionych i podmokłych, nie sypiemy pryzm przy drzewach, słupach i liniach energetycznych, szerokość pryzmy nie większa niż szerokość robocza ładowarki, pryzmy foremne o wyrównanej powierzchni, buraki kopiemy i składamy w pryzmie min. 3 – 5 […]

Więcej

chwast

 

WTÓRNE ZACHWASZCZENIE

Na plantacjach buraka cukrowego może pojawić się wtórne zachwaszczenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być następujące czynniki: – późne siewy buraków – nierównomierne wschody – uproszczona agrotechnika – niewłaściwy dobór herbicydów – zły stan pogody w okresie wegetacji To zjawisko może spowodować obniżenie plonu buraków, pogorszenie jakości korzeni, utrudnienia wykopków, zwiększenie „banku” nasion chwastów w […]

Więcej

pole

 

ZALECENIA POLOWE

SZANOWNI PLANTATORZY Proszę zwrócić uwagę na stopień porażenia plantacji chwościkiem. Zaleca się również selektywne usuwanie burakochwastów na plantacjach.

Więcej