SUSZA – STRATY PONIESIONE W BURAKACH CUKROWYCH

W związku z pogłębiającą się suszą Zarząd OZPBC podjął szereg działań w celu
doszacowania strat suszowych o straty poniesione w burakach cukrowych.
W załączeniu : Pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego.
Sporządził: Zbigniew Tarnowski

Pobierz plik