WALNY SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD DELEGATÓW

Dnia 15 września 2021 r. w Kobylance odbył się Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów OZPBC Szczecin. Zdjecia

Sprawozdanie z działalności Związku za lata 2018-2021 r. przedłożył Prezes Zarządu- Edward Szczepanik. W wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na dotychczasowe osiągnięcia Związku, tj. utrzymanie opłacalności produkcji i cenę za buraki cukrowe wynegocjowane  z Zarządem KSC S.A. Podkreślił, że nie byłoby to możliwe bez dobrej i konstruktywnej współpracy z Zarządem KSC S.A.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Krzysztof Nykiel- Prezes Zarządu Głównego KZPBC i Marek Dereziński- Członek Zarządu KSC S.A, Józef Pawela- Przewodniczący Rady Związków przy KSC S.A., Rafał Strachota- Dyrektor Biura KZPBC, Paweł Dawiskiba- Dyrektor Cukrowni Kluczewo, oraz przedstawiciele firm współpracujących.

Po części sprawozdawczej odbyła się część wyborcza. Po 19 latach przewodniczenia Okręgowemu Związkowi z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Edward Szczepanik. Delegaci ze swego grona wybrali 19 osobowy Zarząd i Prezesa OZPBC Szczecin. Nowym Prezesem został wybrany Tomasz Olech, dotychczasowy Sekretarz w Zarządzie OZPBC.

Za szczególne zasługi dla OZPBC Szczecin na wniosek delegatów podjęto uchwałę o przyznaniu tytułu ,,Honorowego Prezesa OZPBC Szczecin” Edwardowi Szczepanikowi.