KAMPANIA 2020/2021

 

Kontraktacja – plan 1 005 000 ton

Obsiano – 16 0548 ha

737 Plantatorów

W m-cu październiku z powodu niskich plonów dokonano korekty Planu skupu na 959,7 tys. ton

Ostatecznie skupiono – 912,9 tys. ton tj. 96% planu.

ŚREDNI plon – 55,17 T/HA

Polaryzacja (średnio za kampanię) – 15,55%

Zanieczyszczenia (średnio za kampanię) – 10,48 %

Średnia cena za buraki uzyskana w Cukrowni – 113,39 zł

Okryto ( ok. 80 tys. ton) buraków.

Wiosenne sprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że wschody buraków był dobre i w miarę wyrównane. Ocena plantacji na 23 lipca 2020 roku: 45% dobre;45% średnie pozostałe 10% – złe.

Postępująca susza w m-cach lipiec, sierpień przyhamowała wzrost buraków.

Kampanię w Cukrowni Kluczewo rozpoczęto 8 września. Pierwsze dostawy buraków okazały  bardzo niską zawartość cukru od 13,0% – 14.5 % oraz niski plon 0d 40,0- 52,0 to z hektara.

W m-cu wrześniu pojawiły się opady deszczu, które sprawiły, że buraki zaczęły przyrastać w liście kosztem zawartości cukru w korzeniach.

Łagodna jesień i okres zimowy sprawił ,że Plantatorzy  pozostawiali buraki do wykopania na ostatni moment przed odstawą .Na dzień 26 listopada do wykopania było ok.800 ha. Ostatnie buraki kopano ok. 10 grudnia.

Pozwoliło to, na niewielki przyrost plonów. Nie poprawiło to jednak zawartości cukru, która nadal była niska- ostatecznie polaryzacja w Cukrowni wyniosła 15,55%.

W bieżącej kampanii wdrożono pilotażowo program okrywania pryzm. Okrywanie odbyło się bez kosztów dla plantatorów. Okryto ok. 80,0 tys. ton. Ze względu na łagodną jesień i zimę (dużo dni                  z temperaturą dodatnią) trudno ocenić efekty okrywania.

Kampanię zakończono 8 stycznia 2021 roku.