FUNDUSZ PRZESIEWOWY

Szanowni Plantatorzy,

Decyzją Zarządu OZPBC Szczecin z dnia 25.04.2024 r. powołany został do życia ,,Fundusz Przesiewowy” przy Okręgowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie.

Regulamin Funduszu oraz Wniosek (do pobrania) o przyznanie dopłaty poniżej.

REGULAMIN

Wniosek o przyznanie dopłaty z Funduszu Przesiewowego Okręgowego Związku Plantatorów

Wniosek prosimy dostarczyć na adres OZPBC Szczecin, ul. Partyzantów 5, 73-10 Stargard

lub na e-mail: buraki-szcz@o2.pl